Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy studiów

Nowe programy studiów - rok akademicki 2021/2022 

PDFLogistyka_program studiów stacjonarnych.pdf

ZIPlogistyka_sylabusy do zajęć_studia stacjonarne.zip

PDFLogistyka_program studiów niestacjonarnych.pdf

ZIPlogistyka_sylabusy do zajęć_studia niestacjonarne.zip

PDFZarządzenie_utworzenie kierunku logistyka.pdf

PDFTISE_program studiów.pdf
ZIPTISE_sylabusy do zajęć.zip
PDFZarządzenie_utworzenie kierunku TISE.pdf
 

PDFFE/QF_program studiów.pdf

ZIPFE/QF_sylabusy do zajęć.zip

PDFZarządzenie_zmiana nazwy Financial Engineering.pdf

PDFgospodarka turystyczna_program studiów.pdf

ZIPgospodarka turystyczna_sylabusy do zajęć.zip
 

Pozostałe programy studiów, sylabusy do zajęć
 

Nowe programy studiów - rok akademicki 2020/2021

PDFBachelor in Business Administration - program studiów.pdf
PDFnadzór i kontrola - program studiów.pdf
Sylabusy do zajęć

 

Wcześniejsze lata akademickie

 

Wersja XML